WTH GmbH

Wysoko specjalizowane dodatki i środki pomocnicze dla przetwórstwa polimerów i gumy oraz dla branż pokrewnych

WTH GmbH

Misja firmy

Powszechnym wyzwaniem rynkowym jest osiągnąć jak najwyższą jakość oferowanych produktów i usług. Firma WTH również stawia sobie to wyzwanie jako ważny fundament naszej polityki jakościowej.

Aby cel taki osiągnąć, następujące motto uczyniliśmy misją naszej firmy: filozofia WTH GmbH

Chcemy należeć do najbardziej przyjaznych Klientom firm naszej branży.

To z kolei oznacza dla nas:
  • Zaspokajanie potrzeb naszych Klientów poprzez dostarczanie im towarów możliwie najwyższej jakości przy możliwie najkorzystniejszej cenie.
  • Wystrzeganie się błędów, a w konsekwencji unikanie koniecznych korekt.
  • Codzienne zdobywanie zaufania i uznania naszych Partnerów w oparciu o nasze działania.
  • Nasze założenia jakościowe, zgodnie z którymi zobowiązania wobec naszych Klientów są dla nas jednocześnie wewnętrznymi zobowiązaniami naszego zespołu.
Skuteczne wypełnianie powyższych wyzwań stanowi miarę naszego sukcesu.

Nie sposób wyrazić naszą firmową filozofię jedynie słowami. Lepiej będzie posłużyć się pokazanym obok obrazem: świadomi swoich tradycji, klarownie podążamy naprzód. Otwarci na świat, zawsze aktualni, czynimy wysoki poziom specjalizacji naszych działań naszą firmową codziennością. Te właśnie główne idee zostały wyrażone w obrazie Ingo Wagnera, pochodzącego ze Stade, artysty - malarza.