WTH GmbH

Wysoko specjalizowane dodatki i środki pomocnicze dla przetwórstwa polimerów i gumy oraz dla branż pokrewnych

WTH GmbH

Dodatki do PTS

Firma handlująca surowcami dla:
 • branży tworzyw sztucznych,
 • branży gumy,
 • branży klejów i uszczelnień,
 • branży powłok,
 • branży żywic i kompozytów
 • branż pokrewnych powyższym, poza branżami farmaceutyczną i kosmetyczną.
Dostarczamy wysoko specjalistyczne surowce (poza surowcami podstawowymi) i dodatki, współpracując ściśle i na zasadach wyłączności z renomowanymi producentami światowymi.

Nasza aktualna oferta

 • środki ochrony przeciwogniowej i przeciwdymnej - uniepalniacze
 • wypelniacze funkcjonalne: talk, kreda, wodorotlenki glinu, siarczany baru, mikrosfery/kulki szklane, krzemiany glinu,
 • modyfikatory udarnosci i plyniecia, środki pomocnicze dla przetwórstwa,
 • plastyfikatory poli- i monomerowe, spieniacze/porofory,
 • stabilizatory i absorbery UV, stabilizatory cieplne, antyutleniacze, rozjaśniacze optyczne, deaktywatory metali, fotoinicjatory
 • woski wewnetrzne i zewnetrzne, środki smarujące i nadające poślizg,
 • chlorowane (CPE) i chlorosulfonowane (CSM) polietyleny.
Nasze rynki zbytu: Polska oraz inne kraje UE.