WTH GmbH

Wysoko specjalizowane dodatki i środki pomocnicze dla przetwórstwa polimerów i gumy oraz dla branż pokrewnych

WTH GmbH

ISO 9001 / ISO 14001 / REACh

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001


wth-9001-zertifikat-de-2018-1
wth-14001-zertifikat-de-2018-1

REACh oznacza rejestrację, ewaluację, akceptację i ograniczenia w zakresie chemikaliów, a przepisy dotyczące REACh są w mocy działania od dnia 1 czerwca 2007. Faza dotycząca przedrejestracji dla już istniejących chemikaliów zakończyła się 1 grudnia 2008. Substancje, które po tym czasie podlegają przetwarzaniu lub jakimkolwiek etapom procesu produkcyjnego w ilości powyżej 1000 kg rocznie, na terenie Unii Europejskiej, muszą być objęte procedurami rejestracyjnymi REACh. Materiały nie zarejestrowane lub nie zgłoszone do rejestracji zgodnie z procedurami REACh nie mogą być dostarczane lub używane do procesów produkcyjnych.

reach